Träning och Tävling 

          Anita och fina Silver. Full kontakt!

 

 

Klicka för större bild!

Jag och Thöa på tävling

 

Om att lyckas på tävling

Se här..

 

Länkar

Se här..

 

Om ledarskap och relation

Här..

 

 

 

Träningsfilosofi

Jag ska försöka fatta mig kort och beskriva några punkter jag tycker är oerhöhört vikiga då det gäller hundträning.

Dessa punkter skulle jag kunna utvecka hur mycket som helst, därför försöker jag begränsa mig.

 

Relation mellan hund och ägare är jätteviktigt för att få ett bra samarbete. För vem vill arbeta tillsammans med någon man ej trivs med alls? Hur skapar man en god relation då? Ja, grunden läggs redan tidigt i samvaron med hunden. Enligt mig ska en bra relation bygga på:

 

Trygghet

Tillit

Förtroende

Kärlek

Glädje

 

Det gäller alltså med andra ord att ge sin hund trygghet till exmpel genom att se till att hunden kan lita på vad man menar, det vill säga vara tydlig och ej "lura" hunden. Att stötta hunden och ej utsätta den för obehagliga upplevelser, hunden ska kunna lita på att den är trygg när den är med sin husse/matte.

Hunden ska känna förtroende för vad man säger och gör och det är ömsesidigt tror jag. Litar man på sin hund och dess förmåga, så vet hunden det och får större motivation att arbeta tillsammans med sin förare. Misstror man sin hund, speglas det i sitt beteende och skapar osäkerthet hos hunden.

Gör hunden fel är det så gott som alltid ej helt befäst eller färdiginlärt.

En hund som vet vad den ska göra och kan det, samt tycker det är roligt, gör aldrig fel!

Att hunden ska känna glädje och kärlek från/med sin förare är självklart tycker jag!!

Man ska ha kul när man tränar och visa hunden när man är nöjd med den.

Gör hunden fel, har den ej förstått vad den ska göra och då måste man visa vad man vill att den ska göra, var aldrig rädd att backa tillbaka i inlärningen om ni ser att det ej fungerar. Forcerar man för fort fram, kan det skapa osäkerhet när inte hunden vet vad som förväntas eller missar viktiga delar i inlärnngen.

Se till att hunden kan det första steget ordentligt innan ni höjer svårigheten.

Ha tålamod!

 

Motivation

Det allra viktigaste!! Man måste motivera sin hund för att vilja samarbeta eller arbeta. Vare sig det är en klapp, ett glatt utrop, favoritleksaken, rolig kamp med sin förare, en godbit eller lek med bollar som ör motivationen, så bör man ta reda på vad hunden gillar bäst, och utifrån det använda olika saker som motivation.

I början av inlärningen kanske man måste belöna oftare, för att under tiden minska på belöningstillfällena mer och mer, för att slutligen bara belöna emellanåt.

 

Träna inte när:

- Du är stressad/har tidsbrist

- Du känner dig omotiverad

- Hunden är helt trött i både huvud och kropp

 

Utsätt inte hunden för:

-För stora störningar. Då blir träningensekundär och kan bli negativ.

Öka störningarna succesivt och kräv då inga svåra nya moment av hunden, innan den har vant sig med den nya miljön.

- Otrevligheter under träning.

Det är på DITT ansvar att det ej händer nåt. Till exempel lägga platsliggning i grupp med en ung hund, för att avra snäll m någon annan och så kliver en hund upp och skrämmer den unga hunden. Onödigt!

 

 

 

 

Länkar